Διευκολύνουμε τη κατανόηση και επίλυση πολύπλοκων και αβέβαιων καταστάσεων