Υπηρεσίες

Η TETRAS είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα σε πολύπλοκα προβλήματα και αβέβαιες καταστάσεις, εκεί όπου οι προφανεις λύσεις των παραδοσιακών μέθοδων αποτυγχάνουν.

Η προσέγγισή μας στηρίζεται στις θεωρητικές αρχές της πολυπλοκότητας, των αρχετύπων και της οικολογίας της μάθησης και αξιοποιεί τις τεχνολογίες αιχμής που έχουν αναπτυχθεί τη τελευταία δεκαετία. Εστιάζουμε στα πεδία του δημόσιου διαλόγου και της οργανωσιακής κουλτούρας, γνώσης και αλλαγής. Μέσα από πρωτοποριακά και βιωματικά σεμινάρια παρουσιάζουμε τη νέα διοικητική επιστήμη του 21ου αιώνα και υλοποιούμε καινοτομικές δράσεις που αναζωογονούν τις οργανωσιακές πρακτικές και τις κοινωνικές παρέμβασεις.

 

Δράσεις Διαβούλευσης

Η διαβούλευση δεν είναι μια άγονη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, αλλά μια εμπειρία μάθησης & ενηλικίωσης, που έχει στόχο να δημιουργήσει κάτι νέο και χρήσιμο, όπως πχ μια αναπτυξιακή στρατηγική.

Περισσότερα »

Επιμόρφωση στελεχών

Μέσα από πρωτοποριακά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάζουμε τη νέα διοικητική επιστήμη του 21ου αιώνα και τις εφαρμογές της σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και κοινότητες.

Περισσότερα »

Υπηρεσίες Συμβούλου

Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς που έχουν τη βούληση να μαθαίνουν, να αλλάζουν και να επιβιώνουν. Εστιάζουμε στους τομείς της οργανωσιακής κουλτούρας, της αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης

Περισσότερα »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Με βάση state-of-the-art θεωρίες και διεθνώς καταξιωμένες μεθοδολογίες, αναπτύσσουμε νέα μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές, που χαρακτηρίζονται από απλότητα χρήσης και ικανότητα παραμετροποίησης.

Περισσότερα »
Μετρήστε την ικανοποίηση των στελεχών & πελατών σας με το καινοτομικό εργαλείο Prognostis