Έρευνα & Ανάπτυξη

Με βάση state-of-the-art θεωρίες και διεθνώς καταξιωμένες μεθοδολογίες, αναπτύσσουμε νέα μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές, που χαρακτηρίζονται από απλότητα χρήσης και ικανότητα παραμετροποίησης.

  • Υποστηρίζουμε καινοτομικές δράσεις, που αναζωογονούν την πρακτική κοινωνικών φορέων και οργανισμών και κάνουν πιο αποτελεσματικές τις παρεμβάσεις τους.
  • Αναπτύσσουμε νέα μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία που βασίζονται στις θεωρίες  της κοινωνικής πολυπλοκότητας και των αρχετύπων και υποστηρίζονται από ερευνητικά δίκτυα και σχολές σκέψης που βρίσκονται στη παγκόσμια πρωτοπορία.
  • Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε ολοκληρωμένα  συστήματα γνώσης, που  υποστηρίζουν ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς να αξιοποιήσουν την πολύτιμη αλλά διαφεύγουσα άρρητη γνώση.

Στρατηγικές Συνεργασίες

 Prognostis