Υπηρεσίες Συμβούλου

Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς που έχουν τη βούληση να μαθαίνουν, να αλλάζουν και να επιβιώνουν. Εστιάζουμε στους τομείς της οργανωσιακής κουλτούρας, της αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης

Έχοντας συνειδητοποιήσει τους περιορισμούς των γραμμικών – αναλυτικών εργαλείων διοίκησης και τις αδυναμίες της συμβατικής πρακτικής (επίσκεψη, διάγνωση, «συνταγή», αποχώρηση),

υιοθετήσαμε μια νέα πρωτοποριακή προσέγγιση, που:

Μέσα από καινοτομικές μεθοδολογίες και συμμετοχικές τεχνικές,

  • Υποστηρίζουμε τις διοικήσεις να εκπονήσουν έναν αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό, συμβατό με τις ανάγκες και την ωριμότητα των οργανισμών τους,
  • Βοηθάμε τις θεσμικές αρχές να αντιληφθούν την μη ορατή πλευρά και να χαράξουν έναν ρεαλιστικό «οδικό χάρτη» για τις πολιτικές που σχεδιάζουν,
  • Διευκολύνουμε τους πολιτικούς οργανισμούς να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες τους στα αρχετυπικά χαρακτηριστικά των ακροατηρίων τους.