Επιμόρφωση στελεχών

Μέσα από πρωτοποριακά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάζουμε τη νέα διοικητική επιστήμη του 21ου αιώνα και τις εφαρμογές της σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και κοινότητες.

Στηριζόμενοι στη μακρόχρονη εμπειρία μας στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχεδιάσαμε και παρουσιάζουμε μια νέα σειρά σεμιναρίων που βασίζεται στην προσέγγιση της οργανωσιακής και κοινωνικής πολυπλοκότητας. Μέσα από τα προγράμματα αυτά, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, μετασχηματίζοντας τις εντάσεις σε διάλογο, τις συγκρούσεις σε δημιουργικότητα και τον φόβο μπροστά στην αλλαγή σε ηγεσία που την διευκολύνει.

 

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε στελέχη και εργαζόμενους του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, συμβούλους και ελεύθερους επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, ερευνητές, σπουδαστές και ιδιώτες, που φιλοδοξούν να επηρεάζουν τις εξελίξεις που τους αφορούν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία τους έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να γνωρίσουν σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία και τεχνικές διοίκησης και να ελκυσθούν σε μια διαδικασία αυτογνωσίας, διευρύνοντας έτσι την οπτική τους.

 

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, ομαδικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και χρήση εργαλείων και τεχνικών σε μελέτες περιπτώσεων. Οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, πιστοποιημένοι σε εθνικά και διεθνή μητρώα και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στο αντικείμενό τους. Καθώς προέρχονται από ποικίλους χώρους, συνθέτουν μια ολιστική προσέγγιση και παραθέτουν παραδείγματα από διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας. Τα σεμινάρια μπορούν να υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις των οργανισμών και επιχειρήσεων ή σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά κέντρα. Τα βιωματικά workshops και τα σεμινάρια που απευθύνονται σε ειδικό ακροατήριο (εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων), υλοποιούνται σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε έναν σύντομο κατάλογο των σεμιναρίων ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για τα τρέχοντα προγράμματα μπορείτε να δείτε ή στη σελίδα «Σεμινάρια». Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το περιεχόμενο των σεμιναρίων αυτών στις ανάγκες σας ή για πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής και το κόστος συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.