Βλέποντας με τα μάτια του άλλου

Αξιοποιώντας τις διαφορές των ανθρώπινων αντιλήψεων