Πολυπλοκότητα: οι 3 βασικές κατηγορίες

Σύμφωνα με τον Adam Kahane *, η οργανωσιακή αλλά και η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη από πολλές περιπτώσεις πολυπλοκότητας, που μπορούμε να τις εντάξουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

– Την δυναμική πολυπλοκότητα (dynamic complexity), που περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις που οι αιτίες και τα αποτελέσματά τους εκδηλώνονται με μεγάλη τοπική και χρονική απόσταση κι έτσι η συσχέτισή τους, παρότι υπαρκτή, είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή με μια πρώτη ματιά. Τέτοιο παράδειγμα είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, που θεωρούσαμε ότι “δεν μας αφορά άμεσα”.

– Την κοινωνική πολυπλοκότητα (social complexity), που αφορά τις περιπτώσεις που οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά, αναλόγως των αντιλήψεων, των αξιών, των στόχων και του σκεπτικού τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πόλωσης, συγκρούσεων και συρράξεων που εντάσσονται εδώ.

– Την δημιουργική – γενεσιουργή πολυπλοκότητα (generative complexity), που περιλαμβάνει μη γνώριμες καταστάσεις που εξελίσσονται με έναν απροσδόκητο τρόπο και έτσι οι λύσεις – διέξοδοι δεν μπορούν να είναι γνωστές (υπολογίσιμες) εκ των προτέρων. Εδώ εμπίπτουν οι περίοδοι κρίσεων ή μεταρρυθμίσεων (πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών).

 

 

* Adam Kahane (2004). Solving tough problems, Berrett – Koelher Publishers


Have your say