Δράσεις Διαβούλευσης

Η διαβούλευση δεν είναι μια άγονη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, αλλά μια εμπειρία μάθησης & ενηλικίωσης, που έχει στόχο να δημιουργήσει κάτι νέο και χρήσιμο, όπως πχ μια αναπτυξιακή στρατηγική.

Περισσότερα »

Επιμόρφωση στελεχών

Μέσα από πρωτοποριακά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάζουμε τη νέα διοικητική επιστήμη του 21ου αιώνα και τις εφαρμογές της σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και κοινότητες.

Περισσότερα »

Υπηρεσίες Συμβούλου

Υποστηρίζουμε τους οργανισμούς που έχουν τη βούληση να μαθαίνουν, να αλλάζουν και να επιβιώνουν. Εστιάζουμε στους τομείς της οργανωσιακής κουλτούρας, της αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης

Περισσότερα »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Με βάση state-of-the-art θεωρίες και διεθνώς καταξιωμένες μεθοδολογίες, αναπτύσσουμε νέα μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές, που χαρακτηρίζονται από απλότητα χρήσης και ικανότητα παραμετροποίησης.

Περισσότερα »
Μετρήστε την ικανοποίηση των στελεχών & πελατών σας με το καινοτομικό εργαλείο Prognostis

Ολοκληρωμένες καινοτομικές λύσεις Διοίκησης και Αλλαγής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ